مشخصات مجله

روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن
نوع مجله
Research
کد
10529
شاپا چاپی
22516565
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه یزد
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
فنی و مهندسی
زیرگروه
مهندسی معدن
فعال
بله
رتبه 1396
A
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی