مشخصات مجله

راهبرد توسعه
نوع مجله
Research
کد
10483
شاپا چاپی
17352460
ناشر
مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
اقتصاد
تاریخ نمایه
دوره: 3/ شماره: 1/ فصل: 4/ سال: 1386
فعال
بله
رتبه 1396
D
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "راهبرد توسعه" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله راهبرد توسعه
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی