مشخصات مجله

نوع مجله
ISC
شاپا چاپی
22516530
شاپا الکترونیکی
وب سایت
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "هوش محاسباتي در مهندسي برق" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله هوش محاسباتي در مهندسي برق
تاریخ
2024/Apr/22
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی