مشخصات مجله

نوع مجله
ISC
شاپا چاپی
24235261
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي
تاریخ
2024/Apr/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی