مشخصات مجله

نوع مجله
ISC
شاپا چاپی
17352215
شاپا الکترونیکی
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (حيات)" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (حيات)
تاریخ
2024/Apr/23
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی