مشخصات مجله

سوخت و ساز و فعاليت ورزشي
نوع مجله
ISC
شاپا چاپی
23222867
شاپا الکترونیکی
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "سوخت و ساز و فعاليت ورزشي" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله سوخت و ساز و فعاليت ورزشي
تاریخ
2024/Jul/13
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی