دانش کشاورزی و تولید پایدار (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "دانش کشاورزی و تولید پایدار" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
10459
شاپا چاپی
24764310
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه تبریز
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
کشاورزی و منابع طبیعی
زیرگروه
اکولوژی
تاریخ نمایه
دوره: 13/ شماره: 1/ فصل: 1/ سال: 1380
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی