دانش و فناوری هوافضا (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "دانش و فناوری هوافضا" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
10464
شاپا چاپی
23221070
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
فنی و مهندسی
زیرگروه
مکانیک
فعال
بله
رتبه 1396
C
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله دانش و فناوری هوافضا
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی