مشخصات مجله

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
نوع مجله
Research
کد
10463
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه اصفهان (خوراسگان)
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
روانشناسی
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی