مشخصات مجله

پژوهش هاي آسيب شناسي زيستي
نوع مجله
ISC
شاپا چاپی
25383000
شاپا الکترونیکی
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "پژوهش هاي آسيب شناسي زيستي" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله پژوهش هاي آسيب شناسي زيستي
تاریخ
2024/Jul/13
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی