مشخصات مجله

international journal of maritime technology
نوع مجله
Research
کد
10299
شاپا چاپی
23456000
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی مهندسی دریایی ایران
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
مهندسی دریا
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ج
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "international journal of maritime technology" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله international journal of maritime technology
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی