مشخصات مجله

دانش شهرسازی
نوع مجله
Research
کد
10457
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه گیلان
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
هنر و معماری
زیرگروه
معماری
فعال
بله
رتبه 1396
بدون ارزیابی
رتبه 1398
الف
رتبه 1399
الف
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "دانش شهرسازی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله دانش شهرسازی
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی