مشخصات مجله

خشکبوم
نوع مجله
Research
کد
10655
شاپا چاپی
2008790X
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه یزد
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
کشاورزی و منابع طبیعی
زیرگروه
*
تاریخ نمایه
دوره: 1/ شماره: 1/ فصل: 3/ سال: 1389
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ج
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "خشکبوم" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله خشکبوم
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی