مشخصات مجله

حسابداری و منافع اجتماعی
نوع مجله
Research
کد
11646
شاپا چاپی
27832414
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه الزهرا(س)
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
حسابداری
فعال
بله
رتبه 1399
الف
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "حسابداری و منافع اجتماعی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله حسابداری و منافع اجتماعی
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی