مشخصات مجله

حسابداری ارزشی و رفتاری
نوع مجله
Research
کد
10636
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه خوارزمی
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
حسابداری
فعال
بله
رتبه 1396
بدون ارزیابی
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
الف
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "حسابداری ارزشی و رفتاری" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله حسابداری ارزشی و رفتاری
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی