مشخصات مجله

جغرافیا و پایداری محیط
نوع مجله
Research
کد
10616
شاپا چاپی
23223197
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه رازی
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
جغرافیا
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "جغرافیا و پایداری محیط" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله جغرافیا و پایداری محیط
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی