مشخصات مجله

جستارهای تاریخی
نوع مجله
Research
کد
10606
شاپا چاپی
22517766
شاپا الکترونیکی
ناشر
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
تاریخ
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "جستارهای تاریخی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله جستارهای تاریخی
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی