مشخصات مجله

جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
نوع مجله
Research
کد
10598
شاپا چاپی
22520732
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه شاهد
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
علوم سیاسی
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی