مشخصات مجله

تحقیقات مهندسی صنایع غذایی( تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق)
نوع مجله
Research
کد
10560
شاپا چاپی
26454521
شاپا الکترونیکی
ناشر
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
کشاورزی و منابع طبیعی
زیرگروه
صنایع غذایی
فعال
بله
رتبه 1396
بدون ارزیابی
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "تحقیقات مهندسی صنایع غذایی( تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق)" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی( تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق)
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی