تحقیقات فرهنگی ایران (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "تحقیقات فرهنگی ایران" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
11044
شاپا چاپی
20081847
شاپا الکترونیکی
ناشر
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
علوم اجتماعی
تاریخ نمایه
دوره: 1/ شماره: 1/ فصل: 1/ سال: 1387
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله تحقیقات فرهنگی ایران
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی