مشخصات مجله

تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (دامپزشکی)
نوع مجله
Research
کد
11037
شاپا چاپی
24235407
شاپا الکترونیکی
ناشر
موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
دامپزشکی
زیرگروه
دامپزشکی
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (دامپزشکی)" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (دامپزشکی)
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی