مشخصات مجله

international journal of engineering
نوع مجله
Research
کد
10287
شاپا چاپی
10252495
شاپا الکترونیکی
ناشر
پژوهشگاه مواد و انرژی
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
*
فعال
بله
رتبه 1396
A
رتبه 1398
بین المللی
رتبه 1399
بین المللی
رتبه 1400
بین المللی
رتبه 1401
بین المللی
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "international journal of engineering" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله international journal of engineering
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی