مشخصات مجله

پژوهشنامه قرآن و حدیث
نوع مجله
Research
کد
10983
شاپا چاپی
20080417
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی علوم قرآن و حدیث ایران
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
علوم قرآن و حدیث
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "پژوهشنامه قرآن و حدیث" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله پژوهشنامه قرآن و حدیث
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی