پژوهشنامه روانشناسی مثبت (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "پژوهشنامه روانشناسی مثبت" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
10972
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه اصفهان
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
روانشناسی
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله پژوهشنامه روانشناسی مثبت
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی