پژوهشنامه ادبیات تعلیمی (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "پژوهشنامه ادبیات تعلیمی" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
10134
شاپا چاپی
2251774X
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه دهاقان
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
زبان و ادبیات
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله پژوهشنامه ادبیات تعلیمی
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی