مشخصات مجله

پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
نوع مجله
Research
کد
10957
شاپا چاپی
23225394
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
زبان و ادبیات
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
الف
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی