مشخصات مجله

پژوهش‌نامۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی
نوع مجله
Research
کد
12980
شاپا الکترونیکی
ناشر
سایر
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
زبان و ادبیات
فعال
بله
رتبه 1400
د
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "پژوهش‌نامۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله پژوهش‌نامۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی