مشخصات مجله

پژوهش و برنامه ریزی شهری
نوع مجله
Research
کد
11469
شاپا چاپی
22285229
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه مرودشت
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
جغرافیا
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "پژوهش و برنامه ریزی شهری" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی