مشخصات مجله

پژوهش هنر
نوع مجله
Research
کد
11466
شاپا چاپی
23453834
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه هنر اصفهان
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
هنر
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ج
رتبه 1401
ج
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "پژوهش هنر" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله پژوهش هنر
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی