مشخصات مجله

international journal of advanced biological and biomedical research
نوع مجله
Research
کد
11834
شاپا چاپی
23832762
شاپا الکترونیکی
ناشر
انتشارات سامی
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
زیست شناسی
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "international journal of advanced biological and biomedical research" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله international journal of advanced biological and biomedical research
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی