مشخصات مجله

پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
نوع مجله
Research
کد
11432
شاپا چاپی
26455498
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه بابل
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
فقه و حقوق
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "پژوهش های فقه و حقوق اسلامی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی