مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
8100395
مخفف
J Adolesc Health Care
شاپا چاپی
0197-0070
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "journal of adolescent health care : official publication of the society for adolescent medicine" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله journal of adolescent health care : official publication of the society for adolescent medicine
تاریخ
2024/Apr/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی