مشخصات مجله

giornale di clinica medica
نوع مجله
PubMed
کد
0413411
مخفف
G Clin Med
شاپا چاپی
0017-0275
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "giornale di clinica medica" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله giornale di clinica medica
تاریخ
2024/Jul/13
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی