مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
8211523
مخفف
Health Psychol
شاپا چاپی
1930-7810
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "health psychology : official journal of the division of health psychology, american psychological association" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله health psychology : official journal of the division of health psychology, american psychological association
تاریخ
2024/Apr/17
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی