مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
0434571
مخفف
Dtsch Zahn Mund Kieferheilkd Zentralbl Gesamte
شاپا چاپی
0012-1010
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "deutsche zahn-, mund-, und kieferheilkunde mit zentralblatt fur die gesamte zahn-, mund-, und kieferheilkunde" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله deutsche zahn-, mund-, und kieferheilkunde mit zentralblatt fur die gesamte zahn-, mund-, und kieferheilkunde
تاریخ
2024/May/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی