مشخصات مجله

ircs journal of international research communications
نوع مجله
PubMed
کد
7505550
مخفف
ICRS J Int Res Commun
شاپا چاپی
0300-5569
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "ircs journal of international research communications" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله ircs journal of international research communications
تاریخ
2024/Jun/23
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی