مشخصات مجله

پژوهش های روانشناختی
نوع مجله
Research
کد
11403
شاپا چاپی
10199616
شاپا الکترونیکی
ناشر
دکتر رضا زمانی
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
روانشناسی
فعال
بله
رتبه 1396
D
رتبه 1398
ج
رتبه 1399
د
رتبه 1400
د
رتبه 1401
د
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "پژوهش های روانشناختی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله پژوهش های روانشناختی
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی