مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
9106718
مخفف
Pediatr Allergy Immunol
شاپا چاپی
1399-3038
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "pediatric allergy and immunology : official publication of the european society of pediatric allergy and immunology" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله pediatric allergy and immunology : official publication of the european society of pediatric allergy and immunology
تاریخ
2024/May/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی