مشخصات مجله

the bulletin of the philadelphia county dental society
نوع مجله
PubMed
کد
7505406
مخفف
Bull Phila Cty Dent Soc
شاپا چاپی
0031-7268
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "the bulletin of the philadelphia county dental society" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله the bulletin of the philadelphia county dental society
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی