مشخصات مجله

healthcare information management : journal of the healthcare information and management systems society of the american hospital association
نوع مجله
PubMed
کد
8806584
مخفف
Healthc Inf Manage
شاپا چاپی
1066-906X
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "healthcare information management : journal of the healthcare information and management systems society of the american hospital association" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله healthcare information management : journal of the healthcare information and management systems society of the american hospital association
تاریخ
2024/Jun/23
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی