مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
8711207
مخفف
Bull Am Assoc Hist Nurs
شاپا چاپی
0898-6622
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "bulletin (american association for the history of nursing)" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله bulletin (american association for the history of nursing)
تاریخ
2024/Apr/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی