مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
9011039
مخفف
Ann Chir Main Memb Super
شاپا چاپی
1153-2424
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "annales de chirurgie de la main et du membre superieur : organe officiel des societes de chirurgie de la main = annals of hand and upper limb surgery" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله annales de chirurgie de la main et du membre superieur : organe officiel des societes de chirurgie de la main = annals of hand and upper limb surgery
تاریخ
2024/May/30
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی