مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
7604122
مخفف
Bol Inf Col Odontol Estomatol (Barc)
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "boletin de informacion - ilustre colegio oficial de odontologos y estomatologos 2. a region (cataluna)" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله boletin de informacion - ilustre colegio oficial de odontologos y estomatologos 2. a region (cataluna)
تاریخ
2024/May/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی