مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
22920690R
مخفف
Bol Dir Gen Odontol (Santa Fe)
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "boletin. santa fe (argentina : province). direccion general de odontologia" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله boletin. santa fe (argentina : province). direccion general de odontologia
تاریخ
2024/May/30
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی