biomedical engineering

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "biomedical engineering" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
PubMed
کد
0076362
مخفف
Biomed Eng
شاپا چاپی
0006-2898
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله biomedical engineering
تاریخ
2024/Jul/21
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی