مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
0067712
مخفف
Biol Neonat
شاپا چاپی
0523-6525
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "biologia neonatorum. neo-natal studies" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله biologia neonatorum. neo-natal studies
تاریخ
2024/Apr/21
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی