مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
7505218
مخفف
Arb Paul Ehrlich Inst Georg Speyer Haus Ferdinand Blum Inst Frankf A M
شاپا چاپی
0066-5665
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "arbeiten aus dem paul-ehrlich-institut, dem georg-speyer-haus und dem ferdinand-blum-institut zu frankfurt a.m" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله arbeiten aus dem paul-ehrlich-institut, dem georg-speyer-haus und dem ferdinand-blum-institut zu frankfurt a.m
تاریخ
2024/May/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی