مشخصات مجله

anales - instituto de investigaciones odontologicas, universidad del zulia
نوع مجله
PubMed
کد
7506829
مخفف
An Inst Invest Odontol (Maracaibo)
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "anales - instituto de investigaciones odontologicas, universidad del zulia" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله anales - instituto de investigaciones odontologicas, universidad del zulia
تاریخ
2024/Jun/23
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی