مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
8504267
مخفف
Alumni Mag Columbia Univ Presbyt Hosp Sch Nurs Alumni Assoc
شاپا چاپی
0898-4093
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "alumni magazine (columbia university-presbyterian hospital school of nursing alumni association)" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله alumni magazine (columbia university-presbyterian hospital school of nursing alumni association)
تاریخ
2024/Apr/13
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی