مشخصات مجله

alumnae magazine (columbia university-presbyterian hospital school of nursing alumnae association)
نوع مجله
PubMed
کد
0042365
مخفف
Alumnae Mag Columbia Univ Presbyt Hosp Sch Nurs Alumnae Assoc
شاپا چاپی
0069-634X
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "alumnae magazine (columbia university-presbyterian hospital school of nursing alumnae association)" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله alumnae magazine (columbia university-presbyterian hospital school of nursing alumnae association)
تاریخ
2024/Jun/23
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی